25-2-2021, 9:28 GMT+7

Cát Tiên: 300 ha phù hợp trồng cây lấy hạt

 Với kết quả nhiều hộ dân ở huyện Cát Tiên trồng cây lấy hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao, ngành nông nghiệp địa phương đã đánh giá toàn huyện có khoảng 300 ha thích hợp để phát triển các mô hình trồng cây lấy hạt.

 


 
Các diện tích này phân bố chủ yếu ở các xã Đức phổ, Đồng Nai Thượng và thị trấn Cát Tiên. Ngoài chất đất, độ tơi xốp, thì các diện tích trồng cây lấy hạt cần độ ẩm khá cao nhưng lại không được ngập úng và có khả năng thoát nước tốt. Hiện toàn huyện Cát Tiên đã có gần 40 ha được đưa vào trồng các giống cây lấy hạt cho hiệu quả kinh tế cao. Bình quân mỗi ha đạt từ 200 tới 800 triệu đồng/năm. Nhiều hộ gia đình đang có kế hoạch mở rộng mô hình này. Tuy nhiên theo ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên, việc mở rộng mô hình trồng cây lấy hạt cần được thực hiện theo chuỗi liên kết để đảm bảo đầu ra ổn định, đồng thời người nông dân cũng cần mở rộng trên những diện tích được đánh giá phù hợp với đặc tính của cây lấy hạt để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa nâng cao năng suất, đồng thời giảm thiểu dịch bệnh đối với các mô hình trồng cây lấy hạt./.

http://lamdongtv.vn/