26-9-2019, 10:3 GMT+7

Cát Tiên: Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao đạt hơn 7.500 ha

 Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên, trong năm 2019, toàn huyện đã gieo trồng 8.954 ha lúa, đạt 98,9% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 60,9 tạ/ha.

Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao gieo trồng đạt 7.550 ha/7.539 ha, chiếm 84,3% diện tích sản xuất lúa. Diện tích đã thu hoạch đạt 6.412 ha, năng suất đạt 61,6 tạ/ha; sản lượng đạt 39.532 tấn. Đồng thời, mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ lên đến 145,3 ha, năng suất bình quân đạt gần 69 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 1.000 tấn. Duy trì các chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo với 3 mục tiêu “Vật tư dịch vụ đầu vào ổn định, chất lượng - Tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định - Tạo giá trị gia tăng cho người nông dân sản xuất”.

(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,865,560