16-7-2021, 10:49 GMT+7

Cát Tiên: Gia Viễn được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường năm 2020 theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Môi trường là một trong 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và là tiêu chí khó, phức tạp với 6 tiêu chí thành phần. Rất khó thực hiện và rất dễ “tụt dốc”, bởi vậy, giữ vững tiêu chí môi trường đang được coi là một trong những nhiệm vụ khó đặt ra với những xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 
 
Ông Nguyễn Đình Lập, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, để đạt được tiêu chí này, cấp ủy, chính quyền xã Gia Viễn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức, thay đổi thói quen, hành vi của toàn dân trong việc lựa chọn cách ứng xử đúng mức và tích cực tham gia bảo vệ môi trường. 
 
Qua đó, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định của xã đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên; 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững... 

Báo Lâm Đồng Online
  
Tin trong ngày.
Tin khác.