3-11-2020, 9:48 GMT+7

Cát Tiên: Hình thành được 15 chuỗi liên kết

 Thông tin từ UBND huyện Cát Tiên, thời gian qua, huyện quan tâm triển khai xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển nhãn hiệu nông sản đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận. Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 nhãn hiệu tập thể gồm: “Lúa gạo Cát Tiên” và “Diệp hạ châu Cát Tiên”. 
 
Qua đó, toàn huyện đã xã xây dựng được 15 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với các doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn huyện, gồm: 9 chuỗi lúa gạo, 2 chuỗi liên kết rau lấy hạt, 1 chuỗi liên kết tiêu thụ đối với cây Diệp hạ châu và 3 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ kén tằm. Sản lượng nông sản được tiêu thụ thông qua liên kết chiếm khoảng 12,5%.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/