15-1-2021, 10:49 GMT+7

Cát Tiên quy hoạch 2 tiểu vùng phát triển kinh tế

 Huyện Cát Tiên vừa thông qua quy hoạch phát triển 2 tiểu vùng kinh tế đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050. 
 
Cụ thể, tiểu vùng 1 với tổng diện tích 21.825 ha thuộc phạm vi thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát cùng các xã Quảng Ngãi, Đức Phổ, Phước Cát 2. Đây là vùng trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế; đô thị - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái.
 
Tiểu vùng 2 với tính chất vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển lâm nghiệp gắn với bảo tồn, phát triển rừng, du lịch sinh thái, tổng diện tích 20.869 ha. Địa giới các xã nằm trong tiểu vùng 2 ở đây gồm: Gia Viễn, Nam Ninh, Đồng Nai Thượng, Tiên Hoàng. Trong đó, định hướng xã Gia Viễn tiếp cận đô thị loại V.
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/