2-6-2021, 10:30 GMT+7

Cát Tiên tập trung phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp

 Những năm qua huyện Cát Tiên tập trung thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị tiềm năng của địa phương.

 


 
Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 6 hợp tác xã và tổ hợp tác về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 63 cơ sở mộc gia dụng; 41 cơ sở đan lát; 19 cơ sở xay xát; thu hút 01 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy ươm tơ tại địa phương với công suất 200kg tơ/ngày tạo điều kiện phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện.
Đối với phát triển Làng nghề huyện duy trì nghề dệt thổ cẩm bản Buôn Go; nghề dệt thổ cẩm tổ dân phố 15, thị trấn Cát Tiên; làng nghề tiểu thủ công nghiệp và dạy nghề đan lát tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên. Đồng thời, đầu tư, tôn tạo Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu 6; Khu Di tích Khảo cổ Cát Tiên; đẩy mạnh phát triển du lịch Làng dân tộc kiểu mẫu Buôn Go, Hang Thoát Y; phát huy các giá trị văn hóa bản địa như lễ hội Văn hoá cồng chiêng của dân tộc thiểu số Mạ, S’Tiêng, lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Nùng; nhãn hiệu: Lúa - gạo Cát Tiên, Diệp hạ châu Cát Tiên. Việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác về tiểu thủ công nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần phát huy tiềm năng địa phương.

http://lamdongtv.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.