20-8-2019, 9:39 GMT+7

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới

 Năm học 2018 - 2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT). Ngành Giáo dục Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng GDĐT, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học. Phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng về kết quả đạt được trong năm học qua và phương hướng, nhiệm vụ năm học tới.
 
PV: Xin bà cho biết những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục Lâm Đồng trong năm học vừa qua?
 
Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GDĐT
Bà Phạm Thị Hồng Hải
- Giám đốc Sở GDĐT
Bà Phạm Thị Hồng Hải: Thực hiện các chỉ thị của Bộ GDĐT và UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Lâm Đồng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và đạt kết quả tốt. Nề nếp, kỷ cương dạy và học, chất lượng giáo dục ở các cấp học được duy trì và phát triển; đội ngũ CBQL, GV được bồi dưỡng thường xuyên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tăng cường; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh; phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt - học tốt tiếp tục được phát huy; phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá được đổi mới. Do đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều hoàn thành tốt, nhiều chỉ tiêu đạt tiêu chí xuất sắc.
 
Qui mô trường lớp tiếp tục được điều chỉnh, mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân. Chất lượng, hiệu quả GDĐT nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học đạt kết quả khá tốt. Các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, áp dụng các mô hình dạy học tiên tiến được tích cực triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt kết quả tốt; tỷ lệ HS khá, giỏi tăng, tỷ lệ HS có học lực yếu giảm. HS tham gia các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh tăng về số lượng và chất lượng so với năm trước. Trong đó, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được tổ chức đảm bảo nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. 
 
Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã gắn với các tiêu chí xây dựng NTM của các huyện, thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tính đến 31/7/2019, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia 397/636, đạt 62,4%, ước hết năm 2019 đạt khoảng 70%, đúng tiến độ, kế hoạch. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững... 
 
Đặc biệt, công tác thi đua - khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Năm 2018, Sở GDĐT Lâm Đồng được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ. 
 
PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại, hạn chế nào, thưa bà?
 
Bà Phạm Thị Hồng Hải: Một số tồn tại, hạn chế vẫn còn như: Giáo dục vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, chất lượng giáo dục ở một số địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số chưa thật vững chắc do điều kiện phát triển KT-XH của các địa phương; cơ sở vật chất (CSVC) vùng sâu ở một số địa phương còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức học 2 buổi/ngày. Cùng với đó, nhiều giáo viên ở vùng sâu mới vào nghề, trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, còn lúng túng trước yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. 
 
Tiếp đến, việc triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020 tại một số huyện, thành phố còn chậm, đặc biệt quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Công tác chia tách, sáp nhập trường, lớp ở một số địa phương vẫn còn một số bất cập. Tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp còn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước.
 
Về phía đội ngũ, một số GV, CBQL chưa được đào tạo chuẩn trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập; một số đơn vị, địa phương còn tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ. Một số CBQL trường học chưa chú trọng đúng mức đến công tác hội nhập quốc tế.
 
Một tồn tại nữa phải kể đến là việc nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học còn nhiều hạn chế. Trong đó, GV tiếng Anh cấp TH ở các vùng khó khăn còn thiếu, cơ hội học tập để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của GV tiếng Anh vùng khó còn khó khăn. Tỉ lệ số trường THCS, THPT triển khai dạy học môn Tiếng Anh theo chương trình mới còn thấp. Chưa có chương trình khung cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh, do đó nhiều địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện.
 
Cùng với đó, công tác phân luồng HS, giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông chưa hiệu quả, chưa đạt mục tiêu đã đề ra. Công tác hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý cho học sinh chưa thực sự hiệu quả. Hệ thống các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện hoạt động chưa mạnh. Trường CĐSP Đà Lạt của tỉnh đang khó khăn trong tuyển sinh. Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều khó khăn...
 
Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên theo hướng đổi mới. Ảnh: T.H
Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên theo hướng đổi mới. Ảnh: T.H
 
PV: Vậy, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp gì trong năm học 2019 - 2020, thưa bà?
 
Bà Phạm Thị Hồng Hải: Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục Lâm Đồng tiếp tục tập trung thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa từ năm học 2020 - 2021; triển khai Luật Giáo dục 2019 được Quốc hội thông qua. 
 
Phương hướng chung của toàn ngành là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GDĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS, sinh viên. 
 
Theo đó, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và nhóm giải pháp cơ bản của ngành. Cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT; Nâng cao chất lượng đội ngũ GV và CBQL giáo dục các cấp; Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng HS sau trung học cơ sở. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho HS, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GDĐT; Hội nhập quốc tế trong GDĐT; Tăng cường CSVC bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 5 nhóm giải pháp cơ bản: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GDĐT; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của CBQL giáo dục các cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GDĐT; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDĐT.
 
PV: Xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn.
 
KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM HỌC 2018 - 2019
 
- Chất lượng GDĐT được nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất; tỷ lệ HS khá, giỏi tăng, tỷ lệ HS có học lực yếu giảm. Kết quả HS dự các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh ổn định và tăng so với năm trước: 
 
+ Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT), Đoàn HS Lâm Đồng tham gia 12 dự án, kết quả đoạt 7 giải: 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải tư.
 
 + Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 có 23/60 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 9 giải ba, và 10 giải khuyến khích. Có 4 học sinh đoạt giải ba Cuộc thi Olympic Vật lý của Pháp.
 
 - Ngành GDĐT vinh danh 114 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2018.
 
 - UBND tỉnh Lâm Đồng tuyên dương 95 học sinh xuất sắc đoạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.
 
- Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Lâm Đồng an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
 
- Hoàn thành xuất sắc 14/14 lĩnh vực công tác năm học 2018 - 2019 do Bộ GDĐT quy định. 
 
- Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác CCHC. Kết quả chỉ số CCHC năm 2018 có tiến bộ, Sở GDĐT xếp thứ 2/20 sở, ngành, tăng 1 bậc so với năm 2017. 
 
- Sở GDĐT được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. 
 
- Có 31 cá nhân được đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 455 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2.610 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 1 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 38 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
- Có 22 tập thể được đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 43 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 4 tập thể được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.  
 
http://baolamdong.vn
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,848,826