9-9-2020, 9:39 GMT+7

Chính phủ điện tử Lâm Đồng hướng tới chính quyền số

 Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) đang tích cực được triển khai trong cả nước. Với phiên bản 1.0 được thực hiện từ năm 2017, ở thời điểm hiện tại Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện nền tảng công nghệ và sẵn sàng đưa vào vận hành kiến trúc Chính quyền điện tử Lâm Đồng phiên bản 2.0.


Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt (GMP)

Chính phủ điện tử vận hành ngày càng hiệu quả
 
Tính tới tháng 6/2020, Lâm Đồng đã có mạng truyền dẫn cáp quang, phủ sóng di động, cung cấp dịch vụ internet đến 100% trung tâm huyện, xã.
 
Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng được cáp quang hóa đồng loạt đến 59 cơ quan cấp tỉnh, huyện và 147 điểm cấp xã, phường, thị trấn. Thêm vào đó, hệ thống cáp quang, internet băng thông rộng cũng như các dịch vụ viễn thông khác đã được xây dựng và cung cấp đến tất cả các điểm xã trong tỉnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu kết nối của các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu.
 
Hệ thống mạng CAMPUS Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng gồm: 54 đơn vị hoạt động trong khu hành chính tập trung với trên 1.700 người dùng, 54 máy chủ tập trung, 37 đường kết nối internet FTTH do Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử quản lý.
 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng đã tích hợp triển khai liên thông, thống nhất 64 trang thông tin điện tử thành viên, gồm Tỉnh ủy, các ban chuyên môn của khối Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, khối cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, hệ thống thư công vụ của tỉnh cũng cung cấp trên 6.500 tài khoản thư điện tử công vụ (mỗi địa chỉ cá nhân có dung lượng 4Gb, tổ chức 10Gb) cho các tổ chức, cá nhân trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã.
 
Theo ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: “Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước đã được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Trong đó, phần mềm quản lý điều hành văn bản điện tử tại UBND tỉnh đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Ở Lâm Đồng, trục kết nối liên thông văn bản điện tử cũng đã hoàn thiện và kết nối đến toàn bộ cơ quan từ cấp tỉnh tới xã từ năm 2017”.
 
“Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được xây dựng tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn”, ông Liêm cho biết thêm.
 
Thực hiện NQ 17 về xây dựng Chính phủ điện tử
 
Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019  của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, Lâm Đồng đang tích cực thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ công dân của bộ máy hành chính nhà nước. Phát triển chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, bảo đảm an ninh mạng, duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin toàn quốc (ICT index).
 
Theo đó, Lâm Đồng xác định hoàn thành cập nhật, nâng cấp kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng, phiên bản 2.0 phù hợp với Khung kiến trúc chính quyền điện tử Việt Nam trong thời gian trước mắt. Cơ sở dữ liệu các ngành sẽ được kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hạ tầng công nghệ thông tin sẽ được tối ưu hóa, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
 
Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, xây dựng Chính quyền điện tử là nhiệm vụ Lâm Đồng phải làm và làm thật tốt để đảm bảo mọi người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ thông tin, được hệ thống hành chính phục vụ mọi hoạt động, giúp toàn hệ thống làm việc hiệu quả, gọn nhẹ.  
 
Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Lâm Đồng đang tích cực triển khai Dự án Nâng cấp tính năng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong tháng 7/2020, Dự án đã triển khai nâng cấp hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành eGov. Đến nay, hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị. Chính thức từ ngày 3/8/2020, việc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm eOffice sang phần mềm eGov sẽ được hoàn thành, giúp hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thuận lợi và dễ quản lý, thống nhất trong cả nước.

D.QUỲNH (baolamdong.vn)