25-1-2021, 10:15 GMT+7

Chứng nhận quyền sở hữu loại cây lâu năm

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa ký quyết định ban hành danh mục chứng nhận quyền sở hữu loại cây trồng lâu năm trên địa bàn.  

Cụ thể, cây công nghiệp lâu năm như cà phê, chè, ca cao, cao su, hồ tiêu, dâu tằm, mắc ca, điều. 
Cây ăn quả lâu năm là: sầu riêng, bơ, hồng ăn trái, quýt, cam, bưởi, chôm chôm, mận, nhãn, măng cụt, xoài, thanh long, ổi, mít, vú sữa, mãng cầu. 
 
Cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây cảnh quan lâu năm gồm: keo, muồng, xà cừ, lộc vừng, tre lấy măng, tầm vông, thông 3 lá, bời lời, sao, huỳnh đàn, cẩm lai, gió trầm, phượng, bạch đàn. 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng được giao tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu cây lâu năm.
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/