7-1-2021, 11:1 GMT+7

Chuyển đổi hơn 12,2 ha trồng rau, cây ăn quả ở xã Gia Viễn

 Huyện Cát Tiên vừa quyết định chuyển đổi hơn 12,2 ha diện tích cây điều và cây lúa một vụ sang trồng cây ăn quả và rau các loại trên địa bàn xã Gia Viễn. 
 
Trong đó, chuyển đổi trồng các loại cây mít, sầu riêng, dừa, chôm chôm, bưởi… trên diện tích 11,4 ha đất trồng điều của 22 hộ dân, mật độ trồng 100-150 cây/ha, định mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước là 3 triệu đồng/ha. 
 
Còn lại 0,85 ha đất lúa 1 vụ của 15 hộ dân chuyển sang trồng rau các loại, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng/ha.
 
Hộ dân được chuyển đổi cây trồng với diện tích ít nhất 0,04 ha, diện tích cao nhất 4,9 ha.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/