17-11-2020, 8:48 GMT+7

Chuyển giao công nghệ canh tác các giống rau Hàn Quốc cho nông dân

 Sáng 16/11, tại HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến (TP Đà Lạt), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa tổ chức hội thảo chuyển giao công nghệ canh tác các giống rau, củ, quả Hàn Quốc cho nông dân Đà Lạt và các vùng phụ cận.  
 
TS Hyun Jong nae (bên phải) - Giám đốc Chương trình Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc (KOPIA) tại Việt Nam đánh giá thành công mô hình canh tác các giống rau Hàn Quốc tại Đức Trọng
TS Hyun Jong nae (bên phải) - Giám đốc Chương trình Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc (KOPIA) tại Việt Nam đánh giá thành công mô hình canh tác các giống rau Hàn Quốc tại Đức Trọng
 
Tham dự hội thảo có PGS.TS Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam; TS Hyun Jong nae - Giám đốc Chương trình Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc (KOPIA) tại Việt Nam.
 
Hội thảo đánh giá sau 3 năm thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất rau Hàn Quốc trong mô hình canh tác cánh đồng nhằm tăng thu nhập cho nông dân ” tại Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa đã phối hợp với Công ty TNHH Phong Thúy, Đức Trọng và HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, Đà Lạt xây dựng 10 ha mô hình sản xuất các giống xà lách, cải bắp, củ cải, ớt chuông… nhập khẩu thông qua Chương trình KOPIA tại Việt Nam. 
 
Kết quả đối chứng với các giống rau sản xuất trước đó theo quy trình thủy canh và màng phủ nông nghiệp trong nhà kính, các giống rau Hàn Quốc đạt năng suất cao hơn từ 15- 20%. Cụ thể, năng suất cao nhất của các giống rau Hàn Quốc sản xuất trong nhà kính tại Đà Lạt và Đức Trọng gồm: Cải bắp (130 tấn/ha/năm), xà lách (40 tấn/ha/năm), củ cải (120 tấn/ha/năm)…
 
Tất cả mô hình sản xuất các giống rau Hàn Quốc đều tuân thủ theo quy trình VietGAP, tăng thu nhập cho nông dân Đà Lạt và các vùng phụ cận từ 15- 20% trên đơn vị diện tích đất.
 
Tại hội thảo, chuyên gia nông nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã trực tiếp hướng dẫn nông dân tiếp cận kỹ thuật canh tác phù hợp, đạt hiệu quả cao đối với các giống rau nhập khẩu từ Hàn Quốc trên diện tích đất của mình. 
 
Giới thiệu mô hình sản xuất rau Hàn Quốc trên màng phủ nông nghiệp tại HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, Đà Lạt
Giới thiệu mô hình sản xuất rau Hàn Quốc trên màng phủ nông nghiệp tại HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, Đà Lạt

 

Rau xà lách Hàn Quốc trồng tại Đức Trọng tăng năng suất từ 15- 20% so với các giống rau xà lách trồng trước đó
Rau xà lách Hàn Quốc trồng tại Đức Trọng tăng năng suất từ 15- 20% so với các giống rau xà lách trồng trước đó
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/