1-12-2020, 14:17 GMT+7

Cơ hội để chọn lọc dự án đầu tư

 Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế rất lớn trong việc thu hút làn sóng đầu tư dịch chuyển hậu Covid 19.
 
 Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc ưu đãi tạo thuận lợi tối đa cho dòng vốn đầu tư có chất lượng, Việt Nam cần có chính sách để chọn lọc, kiểm soát tốt những dự án tiềm ẩn bất lợi cho nền kinh tế.


 
Nhìn thấy những cơ hội lớn từ làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong một vài năm trở lại đây, tỉnh Bắc Giang đã rất nỗ lực trong việc thu hút các dự án. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương này đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, ngay trong chiến lược thu hút đầu tư, tỉnh cũng đã đặt ra những tiêu chí rất rõ ràng để chọn lọc dự án. 
 

 
Sau 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam lại đang đứng trước thời cơ vàng để đón sóng đầu tư. Nhưng khác với giai đoạn trước đây, nước ta đang ở thế chủ động để chọn lọc dự án đầu tư có chất lượng với tinh thần của Nghị quyết số 50 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 10 năm tới. 

 
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, chủ trương của Việt Nam là đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng “chọn lọc”. Điều này không có nghĩa là tạo ra những rào cản, những bất lợi không cần thiết đối với nhà đầu tư mà chính là thể hiện lập trường của Việt Nam trong việc  tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và bền vững. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang và sẽ tiếp tục là một bộ phận quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.

(http://lamdongtv.vn/)