16-4-2021, 21:24 GMT+7

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020

              Sáng ngày 15/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Theo đó, 10 tỉnh dẫn đầu PCI theo thứ tự là: Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hải Phòng, Bến Tre, Hà Nội và Bắc Ninh. Theo đánh giá cua VCCI và USAID tại Việt Nam, có 8 xu hướng điều hành kinh tế cấp tỉnh theo thời gian, đó là: chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam cải thiện theo thời gian; tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh được đánh giá tích cực; gánh nặng chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp giảm; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự được củng cố; môi trường kinh doanh bình đẳng hơn; cải cách hành chính có bước tiến song cần đẩy mạnh ở một số lĩnh vực; tính minh bạch cần được tiếp tục được cải thiện; hiệu quả, hiệu lục thực thi tại địa phương cần được đẩy mạnh.

Cũng theo công bố của VCCI và USAID tại Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng xếp ở vị trí 23/63 tỉnh thành (giảm một bậc so với năm 2019) với 64,43 điểm. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nằm trong nhóm điều hành khá và tiếp tục dẫn đầu Khu vực Tây Nguyên; khoảng cách giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh đứng thứ 2 Khu vực Tây Nguyên là Đắk Lắk rất lớn (1,21 điểm). Có 5 chỉ số thành phần tăng điểm: gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và cũng có 5 chỉ số thành phần giảm điểm: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Hy vọng rằng, trong thời tới với những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị chỉ số PCI của tỉnh Lâm Đồng trong những năm tới sẽ được cải thiện, tăng điểm và tiếp tục nằm trong nhóm điều hành khá, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên.

KẾT QUẢ CHI TIẾT 10 CHỈ SỐ THÀNH PHẦN TRONG BỘ CHỈ SỐ PCI NĂM 2020 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

Năm

2019

2020

Tăng/giảm

Gia nhập thị trường

7.14

7.64

0.5

Tiếp cận đất đai

7.00

6.94

-0.06

Tính minh bạch

6.82

5.59

-1.23

Chi phí thời gian

7.31

8.42

1.11

Chi phí không chính thức

7.04

7.36

0.32

Cạnh tranh bình đẳng

6.00

7.39

1.39

Tính năng động

6.24

6.14

-0.1

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

6.13

6.40

0.27

Đào tạo lao động

6.50

5.80

-0.7

Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

6.89

6.43

-0.46

PCI

66.23

64.43

-1.8

Xếp hạng

22

23

-1


BẢNG XẾP HẠNG PCI KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2020

Tỉnh/Thành phố

Xếp hạng PCI Khu vực Tây Nguyên

Xếp hạng PCI trong

cả nước

Nhóm xếp hạng

Lâm Đồng

1

23

Khá

Đắk Lắk

2

35

Trung bình

Gia Lai

3

38

Trung bình

Kon Tum

4

56

Trung bình

Đắk Nông

5

60

Trung bình

  Văn Sanh (TIPC Lâm Đồng)