16-10-2020, 10:18 GMT+7

Công bố kết quả phiên họp thứ nhất và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc

 Sáng 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.


8 giờ 00:
 

Đồng chí Trần Đức Quận báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất
Đồng chí Trần Đức Quận báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất

Mở đầu chương trình làm việc ngày thứ hai phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Đức Quận thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 
Tại phiên họp thứ nhất vào chiều 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy,  đồng chí Trần Văn Hiệp và đồng chí Trần Đình Văn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cũng đã bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí và đồng chí Đặng Đức Hiệp được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XI.
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Đại hội tiếp tục phần tham luận của các đơn vị.
 
Đồng chí Tôn Thiện San - Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận với nội dung “Một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”
Đồng chí Tôn Thiện San - Đại diện Đảng bộ thành phố Đà Lạt tham luận với nội dung “Những kết quả đạt được trong việc triển khai xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”

 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận với nội dung “Một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận với nội dung “Một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”

 

 

Đồng chí Trương Văn Tùng - Đại diện Đảng bộ huyện Đơn Dương tham luận với nội dung “Vai trò của Đảng bộ huyện trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh”
Đồng chí Trương Văn Tùng - Đại diện Đảng bộ huyện Đơn Dương tham luận với nội dung “Vai trò của Đảng bộ huyện trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh”

 


8 giờ 30':
 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

 

Đồng chí Trần Đức Quận điều hành phần bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Trần Đức Quận điều hành phần bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Sau phần tham luận, đồng chí Trần Đức Quận thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua đề án nhân sự Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X chuẩn bị.
 

Theo quy định, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là 18 đồng chí; trong đó, có 1 đại biểu đương nhiên và 17 đồng chí được bầu tại Đại hội. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa X. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giới thiệu 19 đồng chí để Đại hội bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần, độ tuổi, giới tính, dân tộc.
 
 9 giờ 30:
 
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau khi thông qua Đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tiến hành thảo luận tại các tổ với các nội dung về đề án nhân sự Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ tiêu, các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Kết quả thảo luận ở tổ, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử vào danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 100% đại biểu biểu quyết đồng ý danh sách 19 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X giới thiệu và tiến hành bầu 17 đồng chí.
 

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu
Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu


Sau khi các đại biểu bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu với số phiếu phát ra là 320 phiếu, thu về là 320 phiếu.

(http://baolamdong.vn/)