16-8-2021, 11:26 GMT+7

Đạ Huoai: Tăng cường quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn

 Thống kê của ngành chức năng Đạ Huoai cho biết, toàn huyện đến nay có 150 nhà yến, trong đó 147 nhà yến đang hoạt động và 3 nhà yến đang xây dựng; sản lượng yến thô trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.100 kg.
 
Hiện Đạ Huoai đang tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện công tác kê khai hoạt động nuôi chim yến và thông báo về việc không sử dụng loa phóng phát âm thanh đối với những nhà yến trong khu dân cư.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/