28-6-2021, 9:27 GMT+7

Đạ Huoai: Thu ngân sách nhà nước đạt 63% dự toán

 Thông tin từ UBND huyện Đạ Huoai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 66,7 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế phí đạt 52,9 tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 52% so với cùng kỳ. Phần thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý thực hiện 56,2 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, tăng 25% cùng kỳ.
 
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết thu ngân sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trên cơ sở đó, các đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng nhiệm vụ thu ngân sách được giao; ngành thuế đã tích cực triển khai nhiều biện pháp quản lý, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, rà soát nắm chắc các nguồn thu và số lượng đối tượng nộp thuế trên địa bàn, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ, bán thanh lý tài sản kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, đảm bảo tiến độ thu tỉnh giao.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.