28-12-2020, 10:21 GMT+7

Đạ Huoai thúc đẩy sản xuất sầu riêng, măng cụt chuẩn ViệtGAP

 Theo phòng nông nghiệp Huyện Đạ Huoai cho biết: Hiện tại huyện đang tích cực vận động nông dân trồng sầu riêng, măng cụt theo quy trình sản xuất ViệtGAP


Huyện Đạ Huoai hiện có trên 556 ha sầu riêng; 25,3 ha măng cụt được ngân sách nhà nước hỗ trợ chứng nhận ViệtGAP. Hiện tại, Đạ Huoai tiếp tục vận động nông dân thành lập các tổ hợp tác, HTX với quy mô sản xuất 35 ha trở lên cho một hợp tác xã , trên cơ sở đó làm tiền đề để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí đánh giá, chứng nhận ViệtGAP lần đầu. Để hội đủ các điều kiện trên, mỗi nông hộ tham gia phải có diện tích măng cụt, sầu riêng trong giai đoạn kinh doanh, cam kết đối ứng kinh phí thuê đơn vị tư vấn giám sát, duy trì chứng nhận ViệtGAP cho các năm tiếp sau. Mục tiêu trong năm 2021 địa phương có 872 ha sầu riêng, 60 ha măng cụt sản xuất theo quy trình ViệtGAP nhằm đảm bảo diện tích sầu riêng, măng cụt được truy xuất nguồn gốc ngày càng tăng, mở rộng thương hiệu Sầu riêng, nâng cao thị phần sản xuất tại địa phương ./.
Bích Thảo(lamdong.tv)