1-7-2021, 14:42 GMT+7

Đạ Huoai triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm

 Huyện Đạ Huoai đang đầu tư 72 tỷ đồng nâng cấp hệ thống giao thông nội thị thị trấn Mađaguôi cùng hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường Ngô Quyền, Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu, Đường 14…, thuộc dự án các công trình trọng điểm trong năm 2021 trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, dự án vành đai thị trấn Mađaguôi trong năm 2021 được bố trí 30 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư trên 205 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2021, dự án tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng.
 
Tương tự, dự án đường ĐH.5 đang lựa chọn nhà thầu xây lắp theo quy định, đồng thời vận động người dân hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc để triển khai công trình. Dự án này với tổng mức đầu tư 73 tỷ đồng, trong đó năm 2021 bố trí 15 tỷ đồng.
 
Riêng dự án Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đạ Huoai đang thẩm tra hồ sơ thiết kế, trình cấp thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng.
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/