10-6-2021, 10:48 GMT+7

Đạ Huoai: Xây dựng vùng măng cụt VietGAP

 Đạ Huoai đang tích cực xây dựng vùng măng cụt canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo đó, huyện vận động bà con nông dân vùng trồng măng cụt đăng ký trồng và canh tác theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, có chứng nhận để nâng cao chất lượng và danh tiếng thương hiệu măng cụt địa phương. 
 
Được biết, huyện Đạ Huoai có vùng trồng măng cụt với chất lượng khá cao, tập trung tại thị trấn Đạ Mri, xã Đạ Ploa và vùng lân cận. Hiện đã có xấp xỉ 10 ha măng cụt với 11 nông hộ được chứng nhận VietGAP và Đạ Huoai đang tích cực vận động nông dân tham gia trồng theo tiêu chuẩn, mở rộng vùng măng cụt chất lượng cao. 

http://baolamdong.vn/