12-1-2021, 10:31 GMT+7

Đà Lạt: 400 triệu đồng/năm/ha đất canh tác

 Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, năm 2020, giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác ước đạt 400 triệu đồng/năm. Trong đó, rau cao cấp đạt 790 triệu đồng/ha; hoa đạt 960 triệu đồng/ha; chè cành chất lượng cao 370 triệu đồng/ha. Giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác tăng 20 triệu đồng/ha so với năm 2019. Đặc biệt, có nhiều diện tích trồng hoa cao cấp cho thu nhập tới 1,5 tỷ đồng/ha/năm. Giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác nông nghiệp của Đà Lạt được xếp vào một trong những địa phương đứng đầu cả nước. Mức thu hoạch bình quân năm 2020 đạt 400 triệu đồng còn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên đầu năm tình hình tiêu thụ nông sản chậm, giá cả các loại hoa và một số mặt hàng nông sản rất thấp. Đến tháng 5/2020 thì tình hình tiêu thụ nông sản đã ổn định trở lại.
 
D.Q
http://baolamdong.vn/