14-2-2020, 9:16 GMT+7

Đà Lạt: 650 triệu đồng hỗ trợ các sản phẩm thế mạnh

 Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, thành phố đã quyết định dành 650 triệu đồng hỗ trợ phát triển các sản phẩm thế mạnh. Theo đó, thành phố hỗ trợ 650 triệu đồng, 7 doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đối ứng 825 triệu đồng dùng để mua máy móc công nghệ cao, phục vụ cải tiến năng suất, chất lượng của sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm OCOP được tài trợ đều nằm trong các sản phẩm nông sản thế mạnh của Đà Lạt như rau sấy, cà phê, trà túi lọc, trà linh chi, đông trùng hạ thảo và hồng treo gió.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,474