19-2-2021, 8:48 GMT+7

Đà Lạt bứt phá, tăng tốc trong năm 2021

 Bám sát chủ đề năm 2020 “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI”, thành phố Đà Lạt đã đạt được những kết quả quan trọng, xứng đáng là “đầu tàu” kinh tế của tỉnh. Bước sang năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực “bứt phá, tăng tốc” trên mọi lĩnh vực, xứng tầm thành phố đô thị di sản, thành phố ASEAN. Từ đó xây dựng thành phố Đà Lạt thực sự là một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
 
Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ - chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đà Lạt nỗ lực “bứt phá, tăng tốc” trong năm 2021
Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ - chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đà Lạt nỗ lực “bứt phá, tăng tốc” trong năm 2021
Nổi bật trên hết năm 2020 đó là, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một cách nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, huy động tốt các nguồn lực trong xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa sớm ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, đảm bảo cả về nội dung văn kiện, phương hướng nhân sự lẫn công tác tuyên truyền, công tác nắm tình hình và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dư luận Nhân dân trong và ngoài thành phố ghi nhận, đánh giá cao. 
 
Là thành phố với thế mạnh về du lịch, dịch vụ chiếm tỉ trọng 67,5% trong cơ cấu kinh tế, chịu sự tác động nặng nề của 2 đợt dịch COVID-19 nhưng kinh tế thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng dương tăng 4,29%, thu ngân sách nhà nước 1.472 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 12.768 tỷ đồng, bằng 127% so cùng kỳ, thu hút được 3,6 triệu lượt khách. Thành phố Đà Lạt thực sự là một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
 
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được khẳng định và phát triển. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị tiếp tục có nhiều khởi sắc; tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp triển khai có kết quả Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Bước đầu vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 
 
Để đạt được những thành quả đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và xây dựng kế hoạch thực hiện; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động các TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở đều phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo, đã chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền từ thành phố đến phường, xã tiếp tục đổi mới và nâng cao, thể hiện được tinh thần “liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân” trong thực thi nhiệm vụ. Mặt trận và các đoàn thể quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở.
 
Đánh giá ghi nhận về kết quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn nhấn mạnh: Nổi bật nhất trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng bộ thành phố đó là đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm, đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực hiện bài bản và hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
Với những nỗ lực của các tổ chức cơ sở đảng và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ trong năm 2020, Thành ủy đã đánh giá, xếp loại 49/57 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 85,96%; trong đó, có 10/49 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 20,41%; 8 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 14,03% và không có TCCS đảng yếu kém. 7 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016 - 2020. Phát triển được 152 đảng viên, đạt 101,33% kế hoạch. Đảng bộ thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2015 - 2020. Xứng đáng là lá cờ đầu của tỉnh, phát triển toàn diện, bền vững về mọi mặt kinh tế - xã hội.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng còn hạn chế, nội dung còn chung chung, dàn trải, thiếu cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên chưa cao. Trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa cao, chưa thể hiện trách nhiệm, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chất lượng hiệu quả công tác chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh ở cơ sở còn hạn chế; tinh thần, trách nhiệm làm việc chưa cao; chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước.
 
Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng; là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 vẫn còn có thể kéo dài, kèm theo nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng đã cùng Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao nhất: Thành phố quyết tâm: “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”. Toàn Đảng bộ thành phố phải thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, bám sát các nghị quyết của cấp trên, đề ra giải pháp để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu phải xác định rõ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, để tập trung lãnh đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, yếu năng lực, uy tín thấp, không đủ tiêu chuẩn.
 
NGUYỆT THU
http://baolamdong.vn/