29-6-2021, 11:29 GMT+7

Đà Lạt dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ hài lòng của người dân

 Tăng nhanh số lượng hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, làm tốt công tác tiếp dân, thành phố Đà Lạt đã dẫn đầu khối 12 huyện, thành của Lâm Đồng về tỷ lệ hài lòng của người dân thông qua điều tra xã hội học trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020. 
 
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Phường 2 - Đà Lạt
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Phường 2 - Đà Lạt
 Tăng nhanh hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn 
 
Một trong những điểm đáng ghi nhận nhất của thành phố Đà Lạt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 chính là số lượng hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đã tăng rất nhanh. 
 
Cụ thể, trong năm 2020 toàn thành phố tiếp nhận tổng cộng 162.113 hồ sơ, giải quyết được 161.645 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,71%, tăng 0,71% so với năm 2019.
 
Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên, 16 phường, xã của thành phố tiếp nhận 137.740 hồ sơ, toàn bộ số hồ sơ này đều được giải quyết đúng và trước hạn. Trong nhiều năm nay hầu như cấp phường, xã Đà Lạt đều giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%. 
 
Chỉ số tăng trong năm 2020 chính là ở cấp thành phố. Năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (một cửa) thành phố tiếp nhận 24.373 hồ sơ; giải quyết trước hạn, đúng hạn 23.905 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đạt 98,08%, tăng 7,27% so với năm 2019.
 
Tăng nhiều nhất chính là số lượng hồ sơ trong lĩnh vực xây dựng, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt đến 93,12%, tăng 40,52% so với năm 2019. Trong lĩnh vực đất đai, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,13%, giảm 0,53%.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2021 này (tính từ ngày 1/12/2020 đến ngày 5/6/2021), toàn thành phố tiếp nhận tổng cộng 63.078 hồ sơ, giải quyết được 63.030 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,92%, tăng 0,74% so với 6 tháng đầu năm 2020. 
 
Điều đáng nói trong 6 tháng đầu năm 2021, do có sự cải thiện trong giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai nên tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,97%; tăng 6,48% so với cùng kỳ năm trước. Còn trong lĩnh vực xây dựng, tỷ lệ giải quyết cũng đạt 98,46%, tăng 12,85% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND thành phố Đà Lạt
Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND thành phố Đà Lạt
Dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ hài lòng người dân 
 
Đà Lạt đến nay vẫn duy trì bộ phận một cửa cấp thành phố làm việc vào các buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
 
Thành phố tiếp nhận và giải quyết 299/323 TTHC được UBND tỉnh công bố (trừ 1 thủ tục trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố; 9 thủ tục trong lĩnh vực Y tế thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh; 1 thủ tục thực hiện tại Hạt Kiểm lâm thành phố và 13 TTHC đặc thù không thuộc thẩm quyền giải quyết).
 
 Với cấp xã, phường, hiện đang tiếp nhận và giải quyết 158/161 TTHC (trừ 3 TTHC lĩnh vực Y tế thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh), đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định, trong đó có 32 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Người có công và việc làm được thực hiện liên thông cấp thành phố.
 
Thành phố cũng công khai các quy định về phí, lệ phí, quy định phí về dịch vụ hành chính công (trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính) trong giải quyết hồ sơ; tăng cường kiểm soát việc giải quyết TTHC; có biện pháp xử lý đối với những trường hợp giải quyết hồ sơ chậm, trễ hạn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có hồ sơ trễ hạn phải báo cáo giải trình đồng thời có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và văn bản chấn chỉnh, phê bình, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.
 
Đến nay, Đà Lạt luôn duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ 3 lần/tháng vào các ngày 5, 15 và 25 hàng tháng; tham gia tiếp dân với HĐND thành phố vào các ngày 20 hàng tháng. Trong năm 2020, thành phố tổ chức tiếp dân 33 kỳ với 246 lượt công dân; số đơn thư khiếu nại phải giải quyết là 58 đơn (gồm 54 đơn khiếu nại; 4 đơn tố cáo), đã giải quyết 50 đơn, số đơn đang giải quyết trong hạn là 8 đơn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đà Lạt đã tiếp dân 16 kỳ với 78 lượt công dân, trong đó số đơn thư khiếu nại, tố cáo phải giải quyết là 38 đơn (30 đơn tiếp nhận, 8 đơn từ năm 2020 chuyển sang), đã giải quyết 19 đơn, số đơn đang giải quyết trong hạn là 19 đơn.
 
Tăng nhanh số lượng hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, làm tốt công tác tiếp dân nên trong điều tra xã hội học năm 2020, Đà Lạt đã đạt 32,42/35 điểm, tăng 2,29 điểm so với năm 2019, dẫn đầu bảng xếp hạng trong 12 huyện, thành của tỉnh về mức độ hài lòng của người dân trong cung cấp dịch vụ công.
 
Trách nhiệm người đứng đầu
 
Theo UBND thành phố Đà Lạt đánh giá, nhờ tập trung chỉ đạo công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC; chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết trễ hạn các hồ sơ, từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả của các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong giải quyết hồ sơ, TTHC. 
 
Thành phố cũng không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị như vận hành và tích hợp Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt, sử dụng các phần mềm quản lý, điều hành, để thúc đẩy công tác CCHC. 
 
Tuy nhiên, như UBND thành phố Đà Lạt chỉ ra, hồ sơ trong nhiều lĩnh vực còn chậm và trễ hạn. Cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng, thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng chỉ đạt tỷ lệ 63,64%; trong lĩnh vực đất đai, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu còn không ít hồ sơ trễ hạn.
 
Cùng đó, một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc xử lý CBCC thuộc quyền trễ hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC; số lượng hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 phát sinh trên dịch vụ công trực tuyến của thành phố còn thấp; chưa có nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ về địa chỉ thường trú; sự phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị có lúc còn chưa tốt, chưa chủ động trao đổi để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
 
Trong thời gian đến, Đà Lạt cho biết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC, nhất là việc rà soát, giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC thành phố; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong giải quyết hồ sơ trễ hạn, quá hạn; xử lý nghiêm CBCCVC có hành vi vi phạm trong thi hành công vụ, trong giải quyết hồ sơ trễ hạn cho cá nhân, tổ chức.
 
Thành phố cũng sẽ thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; đẩy mạnh đối thoại, tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, về tác phong, thái độ giao tiếp của đội ngũ CBCCVC khi thi hành công vụ; các vụ việc về trật tự đô thị, môi trường trên trang thông tin điện tử thành phố, ứng dụng Đà Lạt trực tuyến và qua số điện thoại tiếp nhận ý kiến của Ban tiếp công dân, Hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC, Tổ kiểm tra công vụ thành phố để kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ảnh và những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong giải quyết các quy định hành chính và trong giải quyết TTHC.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/