27-9-2021, 10:13 GMT+7

Đà Lạt: Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 450 triệu đồng/ha/năm

 Thành phố Đà Lạt đang phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 450 triệu đồng/ha/năm trong 4 năm tới, tăng 50 triệu đồng/ha/năm so với hiện nay. 
 
Cùng với đó, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn thành phố Đà Lạt đạt khoảng 8.500 ha, chiếm 80% trên tổng diện tích đất canh tác. 
 
Tính chung tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm từ 85 - 90% giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp Đà Lạt. Toàn thành phố Đà Lạt hình thành 3 vùng canh tác nông nghiệp công nghệ cao và 3 doanh nghiệp đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, còn phát triển 20 - 25 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng từ 60% trở lên trên tổng sản lượng thu hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm. 
 
Giải pháp của thành phố Đà Lạt trong 4 năm tới đó là tiếp tục xác định nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa và phát triển thị trường là khâu đột phá, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống dịch COVID- 19...
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/