1-2-2021, 12:58 GMT+7

Đà Lạt hỗ trợ 800 triệu đồng phát triển NNCNC

  Với hơn 6.700 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 60% diện tích canh tác, Đà Lạt đã trở thành trung tâm cung ứng rau hoa có sản lượng, chất lượng cao của cả nước.

 


 
Và địa phương luôn có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực này.Cụ thể, trong năm 2020, TP Đà Lạt đã giành  449 triệu đồng để hỗ trợ các đơn vị sản xuất đầu tư hạng mục kho lạnh bảo quản nông sản,  chuyển giao các thiết bị mới để nâng cao năng lực sản xuất tại các vườn ươm, chuyển giao các mô hình ứng dụng công nghệ IOT vào sản xuất. Bên cạnh đó, Thành phố còn giành  gần 349 triệu đồng cho dự án hiện đại hóa vườn cây giống rau hoa nhằm cho ra đời những cây giống chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất NNCNC của địa phương. Những chính sách hỗ trợ thiết  thực này là động lực để nông dân, doanh nghiệp Đa Lạt tiếp tục phát huy thế mạnh  một nền nông nghiệp hiện đại và trở thành trung tâm nông  nghiệp quy mô lớn của cả nước và khu vực.

http://lamdongtv.vn/