15-10-2021, 11:8 GMT+7

Đà Lạt tăng 207 ha diện tích nông nghiệp công nghệ cao

 Thống kê 9 tháng đầu năm 2021, diện tích nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Lạt đạt 6.922 ha, chiếm 58% trên tổng diện tích sản xuất và tăng 207 ha so với cùng kỳ. 
 
Trong đó, diện tích rau, hoa, cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao 4.981 ha, cà phê 1.731 ha và chè 210 ha. 
 
Ngành Nông nghiệp thành phố Đà Lạt đã triển khai hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng xây dựng 3 mô hình nông nghiệp công nghệ cao gồm: 1 mô hình 4.000 m2 trồng các giống dâu tây Nhật tại Phường 5; 2 mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh với 2,5 ha tại Phường 5 và 0,3 ha tại xã Xuân Thọ.
 
Tính chung tổng diện tích gieo trồng tại Đà Lạt 9 tháng đầu năm 2021 hơn 12.102 ha, đạt hơn 64% kế hoạch và gần 90% so cùng kỳ. Cụ thể gồm: 7.665 ha rau, 4.023 ha hoa, 119 ha atiso, đạt kế hoạch lần lượt hơn 63%, 91% và gần 67%... Ngoài ra, ngành Nông nghiệp thành phố Đà Lạt đã vận động nông dân chuyển đổi 97 ha diện tích hoa sang trồng các loại rau ngắn ngày...
 
VŨ VĂN 
http://baolamdong.vn/