7-1-2021, 10:54 GMT+7

Đà Lạt: Tăng thêm 200 ha nông nghiệp công nghệ cao

 Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, thành phố đã tăng thêm 200 ha đất canh tác nông nghiệp công nghệ cao trong năm 2020, nâng tổng số diện tích nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn hiện có lên 6.730 ha, chiếm 64% đất canh tác nông nghiệp của thành phố. 
 
Giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt hiện đã đạt mức 400 triệu đồng/năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2019. Trong đó, chè cành chất lượng cao đạt 370 triệu đồng/năm; rau cao cấp đạt 790 triệu đồng/ha; hoa đạt 960 triệu đồng/năm.
 
GIA KHÁNH
http://baolamdong.vn/