12-5-2021, 10:45 GMT+7

Đạ Tẻh bố trí quỹ đất phát triển cụm công nghiệp

 Huyện Đạ Tẻh tiếp tục bố trí quỹ đất 27,4 ha tại Tổ dân phố 6a, thị trấn Đạ Tẻh để phát triển cụm công nghiệp mới. Đây là diện tích đất thuộc quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh đến năm 2030 và đã được Hội đồng Nhân dân huyện Đạ Tẻh thông qua. 
 
Trước đó, vào đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định loại khỏi quy hoạch cụm công nghiệp Đạ Tẻh với diện tích 44,84 ha, tọa lạc bên đường ĐT. 725 nối liền thị trấn Đạ Tẻh với các xã Hà Đông, Mỹ Đức của huyện Đạ Tẻh đi huyện Bảo Lâm và huyện Lâm Hà. Lý do loại khỏi quy hoạch vì cụm công nghiệp này không thu hút được nhà đầu tư - mặc dù UBND huyện Đạ Tẻh đã nỗ lực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư với các giải pháp chính sách khuyến khích, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trên từng lĩnh vực, dự án cụ thể. 
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/