29-12-2020, 10:36 GMT+7

Đạ Tẻh: Chuyển trên 1.400 ha đất lúa sang các loại cây trồng khác

 Thống kê của ngành chức năng Đạ Tẻh cho biết, người dân trên địa bàn huyện đang chuyển nhanh diện tích trồng lúa sang canh tác các loại cây trồng khác.

Cụ thể, trong vụ Đông xuân và vụ Hè thu năm nay người dân đã chuyển 1.404 ha đất sang trồng nhiều loại cây khác, trong đó có 1.130 ha bắp, 210 ha dưa hấu, 32 ha bí đỏ, các loại rau ăn lá 20 ha, khoai từ 12 ha. 
 
Nông dân trên địa bàn huyện trong năm 2020 cũng chuyển đổi trên 679 ha điều hiệu quả thấp sang trồng cây tràm, gió bầu 380,4 ha, trồng cây ăn trái 176,5 ha, trồng dâu nuôi tằm gần 26 ha, trồng cao su gần 88 ha, trồng tre tầm vông trên 8,5 ha.
 
VIẾT TRỌNG