1-7-2021, 15:45 GMT+7

Đạ Tẻh: Đưa vào sử dụng hệ thống lấy số tự động giải quyết thủ tục hành chính

 Sáng 1/7, ông Vũ Ngọc Lâm - Chánh văn phòng UBND huyện Đạ Tẻh cho biết: UBND huyện Đạ Tẻh đã đưa vào hoạt động hệ thống lấy số tự động tại văn phòng tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả hồ sơ hành chính.
 
Hệ thống lấy số tự động được UBND huyện Đạ Tẻh đưa vào hoạt động nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc làm thủ tục hành chính
Hệ thống lấy số tự động được UBND huyện Đạ Tẻh đưa vào hoạt động nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc làm thủ tục hành chính
 Hệ thống lấy số tự động tại văn phòng có ưu điểm vượt trội trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả hồ sơ thuộc các dịch vụ. 
 
Qua hệ thống lấy số tự động sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc lưu trữ thông tin đảm bảo liên tục có hệ thống, thuận lợi cho công tác thống kê báo cáo; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể theo dõi được toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị mình ở mọi thời điểm. Đặc biệt là cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần đến cơ quan nhà nước, giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
 
Hệ thống bao gồm các thiết bị phần cứng (máy cấp số thự tự, màn hình hiển thị số tại quầy, hệ thống loa âm thanh gọi số…) và phần mềm cài đặt.
 
Màn hình hiển thị quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị ở mọi thời điểm
Màn hình hiển thị quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị ở mọi thời điểm
Tại đây, hệ thống lấy số thứ tự tự động, màn hình cấp số sẽ hiển thị bảng niêm yết thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Đạ Tẻh như các lĩnh vực văn hóa xã hội, kinh tế, đất đai, nội vụ, tôn giáo… do bộ phận kỹ thuật đã thiết lập sẵn. Người dân tới khu vực hành chính huyện có thể bấm chọn loại hình dịch vụ mong muốn và lấy phiếu thứ tự. Sau khi lấy số, người dân ngồi chờ và được hệ thống loa âm thanh và màn hình chỉ dẫn vào quầy dịch vụ tương ứng để làm việc. Toàn bộ quá trình này đều do phần mềm thực hiện tự động.
 
Được biết, hệ thống lấy số tự động được UBND huyện Đạ Tẻh trích nguồn kinh phí của địa phương có tổng trị giá đầu tư 900 triệu đồng nhằm phục vụ tối đa nhu cầu làm thủ tục hành chính công cho người dân nhanh gọn, thuận tiện. 
 
THÂN THU HIỀN
http://baolamdong.vn/