14-7-2021, 10:55 GMT+7

Đạ Tẻh: Hỗ trợ chuyển đổi trên 470 ha điều trong năm 2021

 UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, địa phương đã lên kế hoạch hỗ trợ người dân chuyển đổi 471 ha điều và vườn tạp có hiệu quả thấp để chuyển sang canh tác các loại cây trồng có hiệu quả cao hơn trong năm nay.
 
Trong 471 ha diện tích được hỗ trợ chuyển đổi này có 325 ha vườn điều hiệu quả thấp và 146 ha vườn tạp. Các loại cây được huyện khuyến khích canh tác sau khi chuyển đổi là các loại cây ăn quả có giá trị, dâu tằm, cây cao su, tre lấy măng, tre tầm vông... Tổng kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho việc chuyển đổi này trên 3,6 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ trực tiếp nông dân, tổ chức tập huấn kỹ thuật…
 
Trong nhiều năm qua, Đạ Tẻh đã đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây điều, diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, thị trường tiêu thụ ổn định. Huyện cũng đang nỗ lực tái cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm; nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích đất canh tác, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân trong huyện.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/