29-12-2020, 10:32 GMT+7

Đạ Tẻh phát triển mô hình liên kết chuỗi dâu tằm

 Thực hiện dự án ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm phát triển dâu tằm bền vững, trong thời gian qua, bên cạnh việc hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào trồng dâu, nuôi tằm, huyện Đạ Tẻh cũng đã tích cực tạo ra các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm tơ tằm


Theo đó, đề án đã tập hợp trên 200 hộ tham gia mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tơ tằm  với diện tích canh tác dâu đạt  gần 74ha, tổng sản lượng kén tằm đạt hơn 233 ngàn tấn. Trên địa bàn huyện đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư nhà máy và thu mua chế biến tơ tằm cho nông dân với giá bán ổn định, hạn chế được tình trạng nông dân bị ép giá như trước đây. 
Tại 3 xã triển khai đề án là Quốc Oai, Mỹ Đức và Đạ Pal đã thành lập được 6 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã dịch vụ dâu tằm. Các đơn vị này ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đồng thời cung cấp các dịch vụ đầu vào như giống tằm, phân bón, thuốc trừ bệnh cho dâu tằm đảm bảo chất lượng. Nhờ vậy mà chất lượng dâu tăm tơ Đạ Tẻh ngày được nâng cao và giá bán ổn định.


Mai An(lamdongtv.vn)