19-8-2021, 13:25 GMT+7

Đạ Tẻh: Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong trường hợp dịch COVID-19 kéo dài

 Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Đạ Tẻh đã xây dựng 2 kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong trường hợp dịch kéo dài. 
 
Huyện Đạ Tẻh đặt mục tiêu ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng ít nhất 87%
Huyện Đạ Tẻh đặt mục tiêu ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng ít nhất 87%
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết: Trong trường hợp làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 trên cả nước được khống chế vào cuối quý III/2021 thì tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) của huyện Đạ Tẻh ước đạt 8,26%, đạt 100,7% kế hoạch năm 2021; còn trường hợp làn sóng dịch COVID-19 được khống chế vào cuối quý IV thì tốc độ tăng trưởng dự báo đạt 6,18%, đạt 76% kế hoạch năm. 
 
Trên cơ sở các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng cùng các địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo từng lĩnh vực.
 
Theo đó, trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng một số cây trồng đang là thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, quảng bá, liên kết hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm. Theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường và tình hình tiêu thụ các nông sản chủ lực của địa phương để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lưu thông và tiêu thụ.
 
Dự báo và xác định sản lượng các mặt hàng nông sản cần lưu thông để chủ động tìm kiếm liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) đăng ký thẻ nhận diện phương tiện (tạo luồng xanh) để thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Duy trì và phát triển ổn định đàn vật nuôi, quản lý và kiểm soát dịch bệnh, quyết tâm không để tái phát dịch bệnh tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi.
 
Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch, UBND huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và chính sách hỗ trợ (nếu có). Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm tình hình diễn biến dịch bệnh, từ đó có biện pháp ứng phó, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh cho phù hợp. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng làm mũi nhọn tăng trưởng ít nhất 87%. 
 
Để thu ngân sách đạt chỉ tiêu, huyện đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp thu ngân sách, tăng cường chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn. Phấn đấu, đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 51.870 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch. 
 
Trong công tác xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư công theo kế hoạch trên địa bàn huyện Đạ Tẻh quản lý năm 2021 là hơn 282,5 tỷ đồng, bao gồm: Các nguồn vốn UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho huyện quản lý, vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện 142,7 tỷ đồng; các nguồn vốn tỉnh quản lý đầu tư trên địa bàn 139,8 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND huyện Đạ Tẻh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp đảm bảo hoàn thành theo thời gian hợp đồng đã ký kết; từng bước hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện khởi công mới các công trình làm chủ đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc về thu hồi đất giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Phấn đấu đến cuối năm 2021, huyện Đạ Tẻh đạt giải ngân 98% vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
 
Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt, đã tạo điều kiện để huyện triển khai các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế của năm.
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, trên cơ sở kế hoạch năm 2021 và đánh giá kết quả nhiệm vụ thực hiện từ đầu năm đến nay, huyện Đạ Tẻh đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Với các kịch bản phát triển kinh tế đã được đề ra chi tiết, đây là nền tảng để các đơn vị, ngành chức năng và các địa phương cùng thực hiện. Qua đó, thể hiện sự chủ động ứng phó, tháo gỡ các khó khăn, tạo thêm động lực để huyện Đạ Tẻh hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021, tạo đà cho những năm tiếp theo.
 
HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/