8-7-2021, 10:23 GMT+7

Đạ Tẻh: Xét công nhận 100 ha vùng sản xuất lúa công nghệ cao

 Thông tin từ UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, hiện nay huyện đang tiến hành đánh giá để đề xuất ngành chức năng cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận khoảng 100 ha vùng sản xuất lúa công nghệ cao trên địa bàn xã An Nhơn.
 
Đây là diện tích đáp ứng các tiêu chí về giống lúa có năng suất, chất lượng cao, như giống đặc sản Nếp Quýt, giống VD 20, giống OM 5451 được tổ chức sản xuất liền vùng, liền thửa theo quy trình VietGAP. Sản phẩm lúa thu hoạch được tiêu thụ theo hợp đồng liên kết chuỗi giá trị gia tăng. 
 
Đặc biệt, toàn bộ diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của ngành nông nghiệp và của địa phương, đảm bảo các điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, thủy lợi. Hiện nay, hồ sơ vùng sản xuất lúa công nghệ cao Đạ Tẻh đang được ngành chức năng thẩm định để tiến hành công nhận vào năm 2021. Việc hình thành và đẩy mạnh sản xuất vùng lúa công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu hàng hóa loại nông sản này của địa phương.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/