16-3-2020, 14:26 GMT+7

Đạ Tông nỗ lực phát triển toàn diện

 Đạ Tông là một trong những xã xa xôi hẻo lánh nhất của huyện Đam Rông, với đông đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên (K’Ho, M’Nông, Cill). Sau gần 15 năm thành lập (từ 2005), từ một xã rất nghèo, thường xuyên phải cứu đói “giáp hạt”, Đạ Tông đang nỗ lực để đổi thay…
 
Người dân Đạ Tông có điều kiện hơn trong việc chăm lo, đưa đón con cái học hành
Người dân Đạ Tông có điều kiện hơn trong việc chăm lo, đưa đón con cái học hành
 
Đạ Tông đang được hỗ trợ của nhiều nguồn vốn để phát triển. Riêng nguồn vốn tín dụng chính sách khoảng hơn 13 tỷ đồng (cuối năm 2019), với 11 chương trình và 569 hộ còn dư nợ. Hoạt động tín dụng chính sách ở Đạ Tông còn nhiều khó khăn, nợ quá hạn cao (0,46%), công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách đến một bộ phận cán bộ, Nhân dân chưa thường xuyên, hiệu quả tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) còn thấp.
 
Tuy nhiên, thời gian qua, đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên sống đan xen, giao thoa với người Kinh nên trong nếp nghĩ, cách làm đã học được nhiều điều hay. Đồng bào đã biết tính toán làm ăn chứ không như trước đây phó mặc cho ông trời, nhờ vào rừng, du canh du cư, chọc lỗ tra hạt…; nay, bà con đã biết làm lúa nước, trồng cà phê, trồng dâu nuôi tằm, cây ăn trái…
 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ở Đạ Tông là 27 triệu đồng/người/năm, đã tăng 2 triệu đồng so với năm 2018. Diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm 22,29% diện tích đất tự nhiên, trồng chủ yếu là cây lúa nước, cây bắp, cây cà phê, điều…; chăn nuôi gia súc (trâu, bò, heo), gia cầm…; Tổng diện tích gieo trồng là hơn 2.003 ha, nhưng bị thiệt hại do lũ đến hơn 118 ha, sản lượng lương thực cũng thiệt hại hơn 144 tấn/5.414 tấn, cộng thêm dịch tả lợn châu Phi nâng mức thiệt hại lên đến 650 triệu đồng (trong năm 2019).
 
Hộ nghèo toàn xã là 325/1.562 hộ, chiếm 20,8%, giảm 13,1% so với cuối năm 2018. Có 92 hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho năm 2019 với diện tích 2.578,65 ha; giao rừng trồng 30a cho 873 hộ gia đình quản lý 992,73 ha… Công tác khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã thực hiện có hiệu quả; cùng đó là các chính sách, chương trình hỗ trợ từ nguồn vốn 30a, 135, nguồn vốn sản xuất nông nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019… Những nội dung khác được địa phương tiến hành như hỗ trợ  phân bón cà phê, giống tằm, trồng bưởi da xanh, trồng dâu nuôi tằm…, với tổng số tiền hơn 852 triệu đồng.
 
Năm 2019, xã Đạ Tông đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM (tăng hơn năm 2018 một tiêu chí), tỷ lệ học sinh các cấp đến trường đạt từ 98-100%. Tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 86%... Công tác chăm lo chính sách xã hội, tôn giáo và văn hóa - văn nghệ, thể thao của cộng đồng nhân dân cũng được chính quyền quan tâm.
 
Ông Hoàng Mạnh Huỳnh - Chủ tịch UBND xã Đạ Tông cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mưa lũ, nhưng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã hội của xã luôn nỗ lực chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm qua, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt; tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chăn nuôi phát triển cơ bản ổn định; các chương trình, dự án đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì đảm bảo; lĩnh vực văn hóa và xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân được quan tâm tích cực; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ, Nhân dân phải nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quản lý đất đai, khai thác rừng và khoáng sản, xóa đói giảm nghèo; đặc biệt, là tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước… Toàn xã Đạ Tông đang phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người lên 31 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12-15% và tăng cường các mặt hoạt động khác để hướng đến hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.  
 
LÊ HOA

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,601