8-10-2019, 10:38 GMT+7

Đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

 Triển khai kế hoạch đầu tư công, giai đoạn năm 2016 - 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành các công trình trọng điểm, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch.

Theo đó, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã giải ngân 100% nguồn vốn trong nước để triển khai các dự án hồ chứa nước Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh (124 tỷ đồng); hồ chứa nước Đạ Sị, Cát Tiên (360 tỷ đồng); sửa chữa cấp bách hệ thống các công trình thủy lợi khác (70 tỷ đồng).

Với nguồn vốn ODA, tính đến tháng 10/2019, đạt tỷ lệ giải ngân gần 88% Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ giải ngân khoảng 67% Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Lâm Đồng; gần 70,5% Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn; hơn 90% Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập trên địa bàn.

Đánh giá chung cho biết, công tác đầu tư công trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, giai đoạn 2016 - 2020 phần lớn đạt hiệu quả cao, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Đặc biệt khi chuyển từ cơ chế đầu tư hàng năm sang đầu tư trung hạn 5 năm, đã tạo thuận lợi trong kiểm soát, quản lý và xác định nhu cầu vốn đầu tư trong từng dự án. Qua đó khắc phục tình trạng bị động, đầu tư cắt khúc như trước đây, đồng thời triển khai các giải pháp đầu tư phù hợp với tính chất nguồn vốn và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp địa phương.

Để tiếp tục triển khai đầu tư công trong giai đoạn năm 2021 - 2025 đạt mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “cần mở rộng điều kiện đầu tư đối với nhiều dự án trong ngành nông nghiệp, hỗ trợ thêm chi phí giải phóng mặt bằng để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương…”.

Cụ thể đề xuất các nguồn vốn đầu tư công bố trí ưu tiên cho các công trình thủy lợi thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng như: hồ chứa nước Ta Hoét, Hiệp Thuận (huyện Đức Trọng); hồ chứa nước Kazam (Đơn Dương); hồ chứa nước Đông Thanh (huyện Lâm Hà)… Riêng trong năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bổ sung hơn 24 tỷ đồng còn thiếu cho Dự án hồ chứa nước Đạ Lây (Đạ Tẻh) để đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư đã được thông qua…

(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,315