28-7-2020, 12:35 GMT+7

Đam Rông: 27 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn sản xuất

 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đam Rông cho biết; Tổng doanh số cho vay 6 tháng trên địa bàn là gần 27 tỷ đồng với trên 668 lượt vay

 

Tổng dư nợ đến nay đạt trên 287 tỷ đồng/7.000 lượt vay, tăng 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hỗ trợ vốn cho 450 hộ nghèo, cận nghèo bình quân 46 triệu đồng/ hộ; đầu tư cải tạo chăm sóc 700 ha cà phê; hỗ trợ cho 800 lao động vay vốn tạo thêm việc làm; hỗ trợ vay xây dựng 200 công trình nước sạch vệ sinh đạt chuẩn… Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, hầu hết nguồn vốn vay được nhân dân sử dụng hiệu quả, đúng mục đích góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững./.   

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,541