23-4-2021, 10:0 GMT+7

Đam Rông: 500ha cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao

 Những năm gần đây, người dân huyện Đam Rông đang tích cực chuyển đổi dần sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay toàn huyện đã có 500 ha được áp dụng từ 1 đến 3 tiêu chí ứng dụng công nghệ trong sản xuất sản xuất

 Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện Đam Rông chủ yếu tập trung tại  xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích cà phê kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao như sản xuất trong nhà kính, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, màng phủ, cơ giới hóa, giống mới…
Hiện nay toàn huyện Đam Rông có 16,6 ha sản xuất trong nhà kính, 60ha diện tích nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Các loại cây trồng được áp dụng công nghệ cao ở Đam Rông hiện nay chủ yếu là: cà phê, cây ăn trái, dâu tằm, rau đậu thương phẩm. Ngành nông nghiệp huyện Đam Rông đang tích cực hỗ trợ người dân về vốn, giống cây trồng và kỹ thuật để giúp bà con tiếp tục chuyển đổi các diện tích vườn tạp và cây trồng kém hiệu quả sang sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao từ đó nâng cao năng suất và thu nhập./. 

 

Văn Thế (Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng)