16-11-2020, 10:25 GMT+7

Đam Rông: Đánh giá mô hình ứng dụng KHKT vào sản xuất lúa

 Ngày 13/11, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông đã tiến hành nghiệm thu mô hình “Ứng dụng KHKT vào sản xuất lúa trên địa bàn huyện Đam Rông”, hỗ trợ người dân trồng lúa áp dụng vào các giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện.
 
Để thực hiện mô hình, vụ Hè Thu năm 2020, Phòng Nông nghiệp huyện đã hỗ trợ cho 130 hộ với diện tích 17,1 ha tại 3 xã Đạ M’Rông, Đạ Tông, Đạ Long, gồm: giống lúa mới OM5451, máy sạ lúa kéo tay theo hàng, phân hữu cơ, phân vô cơ, thuốc trừ sâu sinh học... với kinh phí trên 432 triệu đồng. 
 
Kết quả đạt năng suất 6,5 tấn/ha, tăng 1,5 tấn/ha so với các hộ dân không nằm trong mô hình.
 
Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, mô hình nhằm giúp nông dân trồng lúa nâng cao năng suất bình quân toàn vùng, gia tăng chất lượng lúa, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, giúp cho người dân thu nhập cao hơn trên ruộng lúa của mình. Qua đó, phát huy cây trồng chủ lực của tiểu vùng 3 (xã Đạ Tông, Đạ M’Rông và Đạ Long) là thâm canh diện tích lúa 840 ha (xây dựng trên 150 ha sản xuất lúa chất lượng cao), năng suất trung bình phấn đấu đạt trên 60 tạ/ha.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/