24-9-2020, 14:0 GMT+7

Đam Rông đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng

 Từ đầu năm đến nay, Đam Rông triển khai trồng mới 300 ha cây công nghiệp các loại, trong đó: 80 ha cây ăn quả, 110 ha mắc ca, 45 ha dâu tằm; tái canh, ghép cải tạo 400 ha cà phê.


Nhờ tập trung các giải pháp đồng bộ về hỗ trợ vốn, giống cây trồng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, huyện Đam Rông đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại năng suất, chất lượng cao, góp phần mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cho bà con nông dân..Theo đó, từ đầu năm đến nay, địa phương triển khai trồng mới 300 ha cây công nghiệp các loại, trong đó: 80 ha cây ăn quả, 110 ha mắc ca, 45 ha dâu tằm; tái canh, ghép cải tạo 400 ha cà phê. Riêng đối với một số cây ăn quả như: như trồng chuối La ba, Chanh không hạt, Bưởi da xanh…. cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm. Cùng với hỗ trợ chuyển đổi, huyện Đam Rông cũng thực hiện việc đẩy mạnh liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến và tiêu thu sản phẩm tại địa phương./.

lamdongtv.vn