31-3-2021, 15:31 GMT+7

Đam Rông: Ghép cải tạo hơn 1.000 ha cà phê

 Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Đam Rông, đến nay trên toàn huyện đã thực hiện ghép cải tạo trên 1.000 ha cà phê già cỗi bằng các giống mới cho năng suất cao.

Toàn huyện Đam rông có hơn 12000 ha cà phê, tuy nhiên phân nửa số diện tích này đều là cà phê giống cũ và đã già cỗi năng suất thấp

Trước thực tế đó, 3 năm trở lại đây ngành nông nghiệp địa phương đã vận động và hỗ trợ người dân tích cực cải tạo và ghép cà phê giống mới để nâng cao năng suất và thu nhập. 


          Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Đam Rông, đến nay trên toàn huyện đã thực hiện ghép cải tạo trên 1.000 ha cà phê già cỗi bằng các giống mới cho năng suất cao. Trong đó các giống cà phê như tr4, tr9 và cà phê xanh lùn được lựa chọn ghép nhiều nhất vì phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Đam Rông. Sau ghép cải tạo, nhiều nhiều diện tích cà phê đạt năng suất 5 tấn nhân/ha, cao hơn gấp 2 lần so với năng suất bình quân của huyện. Cơ quan chức năng huyện Đam Rông đang tích cực vận động người dân nhất là đồng bào DTTS tiếp tục cải tạo các vườn cà phê giống cũ sang giống mới. Ngoài hỗ trợ giống cây, chính quyền huyện đam rông cũng đang tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ quá trình cải tạo vườn cà phê, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống./.

http://lamdongtv.vn/