6-1-2021, 10:28 GMT+7

Đam Rông: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 tăng 157,7%

 Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông, sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp của địa phương đã đạt được nhiều thành tựu. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 của huyện đạt trên 1.183 tỷ đồng, tăng 157,7% so với năm 2015, tăng 4% so với kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 9,5%. 
 
Mô hình nuôi cá tầm công nghệ cao giúp người dân Đam Rông thu về bạc tỷ
Mô hình nuôi cá tầm công nghệ cao giúp người dân Đam Rông thu về bạc tỷ
 
Trong đó, ngành trồng trọt đạt trên 1.046 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ là 9,5%; ngành chăn nuôi đạt trên 115,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ là 10,8%; dịch vụ nông nghiệp đạt trên 20,8 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 20.150 tấn. Cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, hình thành nên 3 vùng chuyên canh quy mô lớn. 
 
Ngành chăn nuôi chuyển đổi mạnh mẽ từ nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình trang trại, gia trại, đặc biệt là chăn nuôi áp dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm canh tác trên một đơn vị diện tích tăng từ 78,9 triệu đồng/ha năm 2015 lên 86,3 triệu đồng/ha năm 2020. 
 
HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/