29-4-2021, 10:2 GMT+7

Đam Rông mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ cao

 Trong thời gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Đam Rông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng

 


Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: chủ yếu tại 02 xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng thuộc huyện Đam Rông nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích cà phê kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao như: nhà kính, công nghệ tưới tiết kiệm, màng phủ, cơ giới hóa, giống mới…. Hiện nay toàn huyện Đam Rông  có 16,6 ha sản xuất trong nhà kính, 60ha diện tích nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, diện tích cây trồng áp dụng tiêu chí về sản xuất nông nghiệp cao trên các cây trồng chủ lực tại các địa phương khoảng 500ha, như: cà phê, cây ăn trái, dâu tằm, rau đậu thương phẩm. Trong thời gian tới ngành chức năng huyện Đam Rông tiếp tục khuyến khích bà con nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhằm tăng năng suất chất lượng cây trồng, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống./. 

 

Minh Hiên (Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng)