25-5-2021, 9:9 GMT+7

Đam Rông nhân rộng 10 mô hình trồng trọt hữu cơ

 Huyện Đam Rông vừa thông qua kế hoạch xây dựng, nhân rộng 10 mô hình trồng đạt chứng nhận hữu cơ với tổng diện tích thực hiện khoảng 120 ha giai đoạn năm 2021- 2025 tại các xã Đạ K’Nàng, Liêng S’rônh, Rô Men, Đạ Rsal và Phi Liêng.
 
Trong đó, gồm 50 ha sầu riêng, 30 ha cà phê, 30 ha mắc ca và 10 ha chuối Laba. Tham gia phát triển các loại cây trồng hữu cơ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ, nhóm hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 
 
Với tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng, vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia gần 1 tỷ đồng, huyện Đam Rông tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam và thế giới. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Đam Rông hình thành 7 chuỗi liên kết tiêu thụ 85% sản phẩm hữu cơ từ 10 mô hình nói trên. 
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/