1-3-2021, 14:34 GMT+7

Đam Rông nhân rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm

  Cùng với các loại cây trồng chủ lực là cà phê, điều và cây lúa nước trong những năm qua Ngành Nông nghiệp huyện Đam Rông đã khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh nhân rộng diện tích dâu tằm, góp phần phát triển kinh tế-nâng cao thu nhập.

 


 
Hiện nay, toàn huyện Đam Rông đã nhân rộng được gần 500 ha cây dâu tằm ở các xã như: Đạ Rsal, Liêng Srônh, Đạ Tông, Đạ M’ rông… với năng suất bình quân 150tạ/ha, gồm các giống dâu tằm được bà con canh tác chủ yếu là TS07; Giống TK3 và giống Sa Nhị Luân. Với giá kén tằm ổn định trong thời gian gần đây đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông cho biết; để thực hiện phát triển ổn định cũng như nhân rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm, ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật, giống, đơn vị đang tổ chức cho bà con nông dân tham quan các mô hình về trồng dâu nuôi tằm cũng như thành lập hợp tác xã, liên kết với các doanh nghiệp xe tơ duyệt lụa trong và ngoài tỉnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở địa phương./.

http://lamdongtv.vn/