21-6-2021, 9:5 GMT+7

Đam Rông phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 165 triệu đồng/ha

 Huyện Đam Rông đang phấn đấu đến năm 2025 nâng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 165 triệu đồng trên một ha. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đã xây dựng 3 tiểu vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, nguồn nhân lực ở mỗi địa phương. Trong đó, tiểu vùng 1 thuộc xã Phi Liêng và Đạ K’nàng, tập chuyển đổi và thâm canh 3.500 ha cà phê, năng suất đạt 4,5 tấn/ha; 700 ha rau, hoa thương phẩm; 1.000 ha mắc ca trồng xen cà phê; 300 ha chuối; từ 1 đến 1,2 ngàn ha diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tiểu vùng 2 gồm các xã Rô Men, Đạ R’sal, Liêng S’rônh, thâm canh ổn định 4.000 ha cà phê, năng suất đạt 4 tấn/ha; trồng xen 1.500 ha cây ăn trái vào diện tích cà phê; 300 ha dâu tằm; 10 ha nuôi cá nước lạnh; 500 đến 700 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đối với tiểu vùng 3 gồm các xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M’rông, thâm canh 840 ha lúa nước, năng suất đạt 60 tạ/ha; phát triển 300 ha diện tích dâu tằm, sản xuất ổn định 1.000 ha cà phê, phát triển đàn bò trên 10 ngàn con.
 
Việc hình thành các tiểu vùng sản xuất không những nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương mà còn góp phần để huyện Đam Rông phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 
VĂN TÂM
http://baolamdong.vn/