19-1-2021, 10:38 GMT+7

Đam Rông: Tái canh 450 ha cà phê giống mới

 Năm 2020, ngành nông nghiệp huyện Đam Rông đã tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng mới và tái canh gần 550 ha cà phê giống mới, năng suất cao. Trong đó, trồng mới 91 ha, tái canh 450 ha, nâng tổng số diện tích cà phê trên địa bàn huyện lên 12 ngàn ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo một số nông hộ, các gống cà phê mới có năng suất, chất lượng cao, chống hạn, kháng bệnh tốt, bình quân mỗi ha cà phê năng suất đạt từ 4 đến 5 tấn cà phê nhân, tăng hơn 1 tấn cà phê nhân so với giống cũ. 
 
Việc trồng mới và tái canh diện tích cà phê trên đã góp phần nâng cao năng suất cũng như chất lượng trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân.
 
VĂN TÂM
http://baolamdong.vn/