28-4-2021, 9:37 GMT+7

Đam Rông: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản

Trong thời gian qua, huyện Đam Rông đã giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm thực hiện còn chậm

 

Tính đến trung tuần tháng 4 giá trị giải ngân đạt hơn 5 tỷ 900 triệu đồng, bằng 3,1% kế hoạch.


Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm khởi công các công trình mới; giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm thực hiện còn chậm theo kế hoạch. Tính đến trung tuần tháng 4 năm 2021 nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước được phê duyệt 191 tỷ 481 triệu đồng, đầu tư xây dựng 86 công trình, dự án, trong đó: 14 công trình trả nợ, 21 công trình, dự án chuyển tiếp, 01 dự án khoa học công nghệ và 50 công trình, dự án xây mới. Khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân đến  trung tuần tháng 4 đạt 5 tỷ 935 triệu đồng, bằng 3,1% KH. Hiện huyện Đam Rông đang tập trung các biện pháp cấp bách đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư hoàn thành kế hoạch đề ra ./. 
Minh Hiên (Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng)