6-4-2021, 11:23 GMT+7

Đam Rông trên 500 hộ được vay vốn sản xuất

  Nhằm giúp các hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, Quý 1/2021 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đam Rông đã đẩy mạnh hoạt động cho vay, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

 


 
Tính đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đam Rông đã giải ngân gần 17 tỷ  đồng cho 534 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Qua đó, nâng tổng dư nợ đến cuối tháng 3/2021 đạt 310 tỷ đồng/7.155 hộ vay, tăng gần 5 tỷ đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân ở huyện Đam Rông đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhất là bà con địa bàn vùng sâu-vùng xa, vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ngoài tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương cũng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra sau khi cho vay vốn đối với các hộ dân, nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, không phát huy hiệu quả./.

http://lamdongtv.vn/