3-9-2019, 9:40 GMT+7

Đam Rông triển khai nhiều dự án hỗ trợ sản xuất

 Theo kế hoạch những tháng cuối năm 2019 đã thông qua, huyện Đam Rông bắt đầu triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Trong đó, dự án hỗ trợ chăm sóc cây cà phê kết hợp trồng xen cây sầu riêng, bơ, bưởi da xanh, phân bón ở Đạ Long (gần 435 triệu đồng), hỗ trợ cây giống mắc ca trồng xen ở xã Đạ K’Nàng (gần 180 triệu đồng). Đặc biệt 40 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo ở xã Đạ Tông, mỗi hộ được hỗ trợ một máy phát cỏ và một bình bơm thuốc, trị giá 6,3 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức đấu thầu thi công kiên cố kênh mương thủy lợi Đạ Tro, xã Đạ Long với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn hỗ trợ các dự án nói trên được phân bổ từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 - 2020, một phần trích từ nguồn ngân sách huyện Đam Rông…

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,606